Wat doen wij?

Weten wat er speelt.

Gesprekken voeren met bewoners.

Horen, zien en handelen.

Contacten onderhouden met wijkcentra, organisaties en stichtingen.

Projecten ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van de wijken.

Netwerken.

Stichting 4 Sweet social is continue op zoek naar samenwerkingen.

Dat kan via de gemeente zijn, het bedrijfsleven, organisaties en stichtingen.

Samen bereik je meer dan alleen.

Activiteiten.

Stichting 4 sweet social is continue in beweging.

Wij organiseren eigen activiteiten waaronder 'Pluk de dag' gesteund door Monuta.

Zowel wijkgericht als stedelijk. 'Dag van de kleine beurs'en 'Dag van het kind'