Baca staat voor biker against child abuse. Zij ondersteunen ,begeleiden kinderen waar dat nodig is. Wij ondersteunen graag projecten als deze en reisden dus af naar Kerkrade om deze activiteit op geheel eigen wijze te ondersteunen.

Natuurlijk werden er ook meteen vriendschappen gesloten en werden er al meteen plannen voor de toekomst gesmeed,