Uitvoerend.

U heeft als bedrijf/gemeente een idee met maatschappelijk doel.

U heeft de mogelijkheid deze activiteit zelf te financieren.

U beschikt niet over de medewerkers/middelen om deze activiteit uit te voeren?

 

Stichting 4 sweet social voert uw activiteit uit als samenwerkende partners.

 

Tegen kleine vergoeding.

Doel : Fundraising en het contact verbeteren met ons netwerk.

Ondersteunend.

U organiseert een activiteit met een maatschappelijk doel.

U beschikt niet over voldoende vrijwilligers of u beschikt niet over voldoende middelen om deze activiteit uit te voeren?

Dan kan stichting 4 Sweet social misschien een oplossing bieden.

 

Tegen kleine vergoeding.

 

Doel : Fundraising en het contact verbeteren met ons netwerk.

Eigen activiteiten/projecten.

Met het geld dat wij inzamelen organiseert  Stichting 4 sweet social ook eigen activiteiten.

 

Deze activiteiten worden gesteund door het bedrijfsleven of ondersteund door fondsen, gemeente.

 

Soms ook uit de fundraising opbrengsten van Stichting 4 Sweet social voor projecten of activiteiten die niet ondersteund worden.