Het servicepunt vrijwilligers had als doelstelling meer bekendheid te verwerven, het vrijwilligerswerk extra onder de aandacht te brengen en natuurlijk ook meerdere vrijwilligers te werven.