De doelstelling van stichting 4 sweet social.

 

Stichting 4 sweet social stelt als doel het bestrijden van eenzaamheid en uitsluiting van de maatschappij.

 

Project matig zetten wij ons in voor diverse doelgroepen.

Stichting 4 sweet social zet zich onder andere in voor : Jongeren, ouderen, kinderen, mantelzorgers, lhbt gemeenschap ,statushouders.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door: - Het ondersteunen van evenementen en activiteiten.

- Het organiseren van evenementen en activiteiten. (Project matig.)

- Het voeren van een actief public relations en communicatiebeleid.

- Het bijwonen van netwerkbijeenkomsten.

- Het organiseren van (kinder) vakantie en/of weekend.

- Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken

   met derden indien-en voor zover dat voor stichting 4 sweet social nuttig kan zijn.

- Alle andere wettelijke middelen die ter bevordering van het doel

   wenselijk of noodzakelijk zijn.