Omdat er in snel tempo van alles veranderd in de samenleving probeert stichting 4 sweet social snel in te spelen op bijna elke problematiek.

Ondanks dat de stichting gevestigd is in Schiedam zijn wij ook actief in heel Nederland.

Wij zijn constant informatie aan het verzamelen om zo activiteiten te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften.

We onderhouden niet alleen contacten met andere stichtingen, maar ook met lokale bewoners en de gemeente.

Om onze doelen te bereiken gaan wij samenwerkingen niet uit de weg.

Wij willen zowel de gemeenten, andere stichtingen, bewoners en zelfs het bedrijfsleven bij onze activiteiten betrekken.

Samen bereik je meer dan alleen. 

We hebben de wijsheid niet in pacht maar zijn wel gedreven in wat wij doen.